Sabado Mayo 25 2019 
Diccionari Il.lustrat Arab-catala por Ahmad Alkuwaifi;                                                                                  
        
          Montserrat Torres Fabres Gratis

Descargar Diccionari Il.lustrat Arab-catala por Ahmad Alkuwaifi; Montserrat Torres Fabres Epub y PDF


Detalles del Ebooks

Autor (s): Ahmad Alkuwaifi; Montserrat Torres Fabres

Título: Diccionari Il.lustrat Arab-catala

Número de páginas: 33

Fecha de lanzamiento: 21/11/2005

ISBN: 9788489902602

Editor: Sirpus

Langue: Español

Formato: Epub

Ahmad Alkuwaifi; Montserrat Torres Fabres con Diccionari Il.lustrat Arab-catala

 
El Diccionari Il.lustrat àrab-català és un recurs fàcil i divertit per iniciar-se en l’aprenentatge de qualsevol d’aquestes dues llengües. Donades les seves característiques, és adequat per a qualsevol edat. Per facilitar l’aprenentatge, el llibre està dividit en 12 centres d’interès relacionats amb el vocabulari bàsic necessari per a l’ús de cada dia. Cada paraula ve acompanyada amb una il.lustració i la grafia en ambdues llengües. En cada un dels centres d’interès hi ha elements culturals àrabs, de manera que és fàcil per part de pares i educadors treballar aspectes de la diversitat cultural. En les pàgines centrals hi ha un glossari amb tots els termes dividits en quatre columnes que, d’esquerra a dreta, representen: la paraula catalana, la pronúncia fonètica d’aquesta paraula escrita en grafia àrab, la pronúncia fonètica del terme àrab escrit en caràcters llatins i la paraula àrab.
En esta página puedes descargar el Diccionari Il.lustrat Arab-catala sin registrarte. ¡Descarga gratis a alta velocidad en formato epub, fb2, pdf, torrent!

EPUB o ePub (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication - Publicación electrónica) es un formato redimensionable de código abierto para leer textos e imágenes. Desde EPUB3 permite también adjuntar audio.

El formato se diseñó redimensionable para adaptarse a distintos tamaños de letra y pantalla. También se puede cambiar el tipo de letra. El formato fue creado por International Digital Publishing Forum (IDPF), como un formato específico para visualizar libros. Los archivos ePub terminan con la extensión .epub.

En su estructura se marca el contenido, pero no se delimita su formato de pantalla, que se adapta a las dimensiones de las diferentes pantallas de los múltiples dispositivos, como los distintos modelos de lectores de libros electrónicos.

EPUB se convirtió en un estándar oficial del International Digital Publishing Forum (IDPF) en septiembre de 2007,​ cuando se deroga el anterior estándar Open eBook Publication Structure o "OEB", publicado originalmente en 1999.