El jueves Junio 20 2019 
A Non-linear Approach To Psychological Well-being In Adolescence por Monica Gonzalez Carrasco Gratis

Descargar A Non-linear Approach To Psychological Well-being In Adolescence por Monica Gonzalez Carrasco Epub y PDF


Detalles del Ebooks

Autor (s): Monica Gonzalez Carrasco

Título: A Non-linear Approach To Psychological Well-being In Adolescence

Número de páginas: 140

Fecha de lanzamiento: 05/05/2006

ISBN: 9788493482381

Editor: Documenta Universitaria

Langue: Español

Formato: Epub

Monica Gonzalez Carrasco con A Non-linear Approach To Psychological Well-being In Adolescence

 
L’estudi científic del benestar psicològic en l’adolescència constitueix un àmbit amb un present atractiu i un futur prometedor, però amb una història més recent si la comparem amb la d’altres constructes psicosocials. Aprofundir en el seu coneixement durant aquest període de la vida resulta clau per al disseny de programes de prevenció més ajustats a les problemàtiques que els i les adolescents puguin estar experimentant. nLes limitacions més importants que presenta el seu estudi actualment són bàsicament epistemològiques i fan referència a la dificultat de trobar visions comunes (tant en les definicions com en les teories explicatives), compartides per una majoria d’investigadors socials. Les teories de la complexitat suposen una alternativa productiva en aquest sentit, ja que aquelles característiques a través de les quals ve donada la complexitat són, en definitiva, les mateixes propietats que caracteritzen els fenòmens psicosocials. I això inclou el benestar psicològic. Les dades de què disposem, obtingudes mitjançant un estudi transversal, impedeixen, però, fer una aproximació al benestar psicològic des de totes les propietats de la complexitat, excepte la característica de la no-linealitat. nL’exploració dels elements del benestar psicològic constitueix una de les estratègies d’aproximació al seu estudi. En aquesta tesi doctoral s’han seleccionat alguns dels elements que de la literatura científica es desprèn que tenen una connexió més estreta amb el benestar psicològic i que són la satisfacció amb la vida globalment i amb àmbits específics de la vida, l’autoestima, el suport social percebut, la percepció de control i els valors. L’objectiu general ha estat construir un model de benestar psicològic a partir de les dades obtingudes que permetés entendre aquest fenomen des d’un punt de vista més integrador i holista i, consegüentment, oferir una manera més comprensiva d’aproximar-se a aquest fenomen.n
Descargar o lea el libro de A Non-linear Approach To Psychological Well-being In Adolescence en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

EPUB o ePub (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication - Publicación electrónica) es un formato redimensionable de código abierto para leer textos e imágenes. Desde EPUB3 permite también adjuntar audio.

El formato se diseñó redimensionable para adaptarse a distintos tamaños de letra y pantalla. También se puede cambiar el tipo de letra. El formato fue creado por International Digital Publishing Forum (IDPF), como un formato específico para visualizar libros. Los archivos ePub terminan con la extensión .epub.

En su estructura se marca el contenido, pero no se delimita su formato de pantalla, que se adapta a las dimensiones de las diferentes pantallas de los múltiples dispositivos, como los distintos modelos de lectores de libros electrónicos.

EPUB se convirtió en un estándar oficial del International Digital Publishing Forum (IDPF) en septiembre de 2007,​ cuando se deroga el anterior estándar Open eBook Publication Structure o "OEB", publicado originalmente en 1999.